Názory a komentáře

Jan Mach - Zamyšlení nad rozpočtem města

Pro rozpočet na rok 2016 jsem hlasoval, přestože je deficitní. Je jen dobře, pokud se peníze naspořené minulým vedením účelně vynakládají ve prospěch města. Deficit je totiž kryt úsporami a město se nemusí zadlužovat. Už dlouho však vidím určitý rozpor mezi schváleným rozpočtem, předpokládanými investicemi a některými „nápady“ prezentovanými panem starostou. Ty jdou totiž nejen proti realitě rozpočtu současného, ale i několika příštích. Někteří zastupitelé velmi jasně vyjadřovali obavy o další osud financí našeho města podobné těm mým v diskusi před schvalováním II. rozpočtové změny na dubnovém zastupitelstvu. Ta byla nakonec těsnou většinou schválena, ale naprostá většina opozice a část koalice (!) pro ni nehlasovala. V diskusi padla i slova o tom, jestli je nebo není úvěr sprosté slovo. Podle mě, pokud si vezmu půjčku na vlastní bydlení, protože jde o investici, která bude v budoucnosti generovat zisk, tak není. Půjčka na dovolenou je ale už o něčem jiném. Dle mého má většina starostových nápadů a lidová tvořivost koalicí ovládaných komisí rady bohužel blíže k té dovolené (především kino, kdy vůbec nevíme, co zde bude a kolik provoz toho „něčeho“ bude město v budoucnosti stát)

 Pokračování

Tibor Stano - Táborské zastupitelstvo rozhodlo - MHD pro děti do 12 let zdarma

V pondělí 1.8.2016 zastupitelstvo města Tábora schválilo za 100% podpory našeho klubu, zastupitelů za ČSSD, pro děti do 12 let jízdné na MHD v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí od září 2016 zdarma.

 Pokračování

Vlasta Bohdalová - Maturita pro všechny vzdělanost nezvýší. Ani o trošku

 Pokračování

Bytes pokračuje v dalších úsporách pro občany, tentokrát na Ústeckém předměstí

 Pokračování

Jan Mach - I zastupitel se někdy zamýšlí

V minulém Veselsku v (http://www.veseli.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18068&;id_dokumenty=211698, str. 6) reakci na můj článek o pronájmu občerstvení a parkoviště na pískovně p. Mylerovi a opravě plotu okolo této nemovitosti, jehož neutěšený stav brání nájemci vybírat vstupné při pořádání kulturních akcí, mě starosta Sýkora v podstatě obvinil, že rekonstrukci plotu jsem zabránil já tím, že jsem na 4. zasedání zastupitelstva 6. května 2015 informoval mylně zastupitele. Vůči tomu se důrazně ohrazuji. Pouze jsem zastupitele upozornil, že dva z dotčených pozemků městu nepatří a bude tedy nutné jednat s jejich majitelem. Na základě této informace právě pan starosta stáhl opravu oplocení z hlasování. Proč to dělal, když věděl, a moje informace v této věci nejsou zdaleka tak jednoznačné, že věc jde přesto realizovat? Proč vůbec jedná se zástupci vlastníka, jak tvrdí, a věc znovu nepředložil na některém z dalších šesti zastupitelstev? Plot mohl být už dávno opravený. Já bych ovšem pro jeho opravu za těchto podmínek hlasovat nemohl, protože se mi příčí nerespektovat vlastnická práva kohokoli druhého.

 Pokračování

Vlasta Bohdalová - Azyl je dražší než trampolína

Azylové domy jsou ohromně užitečné. Teď se nebavíme o azylu pro uprchlíky, řeč jde o azylových domech pro matky s dětmi, které se dostanou do nějaké opravdu těžké životní situace. To jenom, aby nevznikla mýlka.

Celý systém azylových domů je především úžasná věc pro dívky a ženy, které jsou povětšinou vykořeněné ze svých rodin, mnohdy žádné ve skutečnosti ani nemají, ocitnou se navíc i bez partnera – ať už je opustí, je ve vězení nebo je to násilník. Tyto instituce skrývají desítky a stovky příběhů, mnohdy opravdu smutných.

 Pokračování

Jan Mach - Léto se kvapem blíží, ale!

Veseláci, je dobře, že rada města 27. ledna 2016 schválila pronájem občerstvení a přilehlé parkoviště na pískovně za roční nájem 100 000,- Kč na dobu neurčitou. Přihlásil se jediný zájemce, který se zavázal k tomu, že zde bude pořádat během letních měsíců kulturní akce jako např. filmová, hudební, divadelní, či taneční představení. Tedy program podobný tomu loňskému, který byl velmi podařený. V minulém Veselsku jste se mohli dočíst, že staronovým nájemcem občerstvení na pískovně je předseda komise rady města pro kulturu a cestovní ruch Luděk Lou Myler. Na jednu věc se bohužel poněkud pozapomnělo.

 Pokračování

Olga Bastlová - Začnou v roce 2016 platby v Táboře konečně klesat?

Na základě dotazů obyvatel týkajících se ceny tepla pro letošní rok 2016 si dovolím toto vyjasnit a ozřejmit. Skutečně bylo schváleno ve finančním plánu společnosti Bytes s.r.o. snížení ceny tepla o 16,- Kč/na GJ. Pro běžný byt 3+1 jde o roční úsporu cca 600 Kč. Týká se to však pouze odběratelů tepla od této společnosti. Po letech pouze stoupajících cen se toto podařilo díky změnám, které se v Bytesu v loňském roce nastartovaly.

Od posledních voleb jsou v mé nynější politické gesci, kromě jiného, i správa majetku města a městská společnost Bytes. Hlavním úkolem bylo ekonomicky Bytes ozdravit a jako důležitá se mi jevila i změna image Bytesu. Chtěla jsem, aby byly nastartovány změny ku prospěchu společnosti a aby Bytes získal nálepku vlídné a vstřícné společnosti směrem k lidem a společnosti spravedlivé a otevřené k firmám. Tedy více ztransparentnit zadávání zakázek, jejich zveřejňování na webu a hlavně otevřené a spravedlivější zpřístupnění pro větší počet firem. A to především v menších zakázkách. Došlo ke změně jednatele a novým byl zvolen Ing. Semerák.

 Pokračování

Jan Mach - Za kolik se, Veseláci, ohřejete?

Na 9. zasedání zastupitelstva města 9.12. 2015 se opozici podařilo dosáhnout toho, že byl z programu schůze stažen ke schválení radními R. Farkačem, M. Hadravovou, V. Matějů, V. Radou, M. Silovským a starostou L. Sýkorou doporučovaný záměr realizovat doplnění kotelny Blatské sídliště o kogenerační jednotku formou pronájmu části kotelny cizímu investorovi, který vycházel z energetického posudku Ing. Ladislava Tintěry. Pro vysvětlenou. Kogenerační jednotka je jednoduše řečeno plynový motor pohánějící generátor na výrobu elektřiny, která se prodává. Voda, která tento motor při nepřetržitém provozu chladí, se akumuluje a dále se využívá pro vytápění bytů a ohřev teplé užitkové vody. Stažení navrhl nejdříve radní J. Hejl a později i starosta Sýkora, kteří tak vyslyšeli připomínky a argumenty opozičních zastupitelů P. Fejtla (KSČM), J. Frída (za ČSSD), P. Hynka (Sdružení nestraníků), J. Macha (ČSSD), J. Nováka (ČSSD) a M. Poucha (ČSSD).

 Pokračování

Vlasta Bohdalová - Aby se za šikanou nezavřela voda

Případ pražské střední průmyslové školy, šikanované profesorky angličtiny a její smrti vzedmul emoce včetně volání po silných a rychlých opatřeních. Vedení školy bylo odvoláno, k smutnému případu bylo mnoho řečeno. Začíná zavírání vody.

 Pokračování

  stránka 1/3   následující>>