Tibor Stano - Táborské zastupitelstvo rozhodlo - MHD pro děti do 12 let zdarma


V pondělí 1.8.2016 zastupitelstvo města Tábora schválilo za 100% podpory našeho klubu, zastupitelů za ČSSD, pro děti do 12 let jízdné na MHD v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí od září 2016 zdarma. Není to populistické, ale je to především praktické a k mladým rodinám vstřícné rozhodnutí. Kromě toho, že je i podpořena funkčnost MHD v Táboře, má toto řešení podstatný vliv na ranní dopravní provoz. Lze předpokládat, že zvýší-li se počet dětí z I. stupně ZŠ využívající právě MHD, pak se zmenší počet osobních aut, kterými rodiče vozí děti ráno a odpoledne do školy. To je ale jen jeden z aspektů. Osobně jako podstatné vnímám to, že MHD využívají ve větší míře mladé rodiny s nižším příjmem, které si nemohou dovolit své děti vozit denně do a ze školy automobilem. Tento krok města podpoří možnosti mladých rodin, která péče o děti samozřejmě přináší. Jedná se ale o plošné řešení tedy o všechny uživatele MHD ve věku do 12 let. Město Tábor tedy zaplatí za všechny. U menších obcí mi to ale moc nevadí, jejich využívání MHD podle mne není tak zásadní. Nerozumím ale postoji měst Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí. Aglomerace měst Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí se chová jako jeden funkční urbanistický celek. Děti, kterých se sleva týká, jezdí vzájemně do škol, na kroužky, za kulturou, sportem, do bazénu, na zimní stadion… a ne že, to tak není. Dle dosavadních jednání města Tábora s radnicemi měst Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí toto prý není pro tato města ve vztahu k dopravní obslužnosti MHD podstatné a zásadní. Pro pořádek konstatuji, že předpokládané náklady na bezplatné jízdné pro všechny děti do 12 let činí celkem za celou aglomeraci 1,7 mil. ročně, z toho 1,3 mil. připadá na Tábor, 260 tisíc na Sezimovo Ústí a 140 tisíc korun na Planou nad Lužnicí. Nemyslím si, že by touto podporou mladých rodin města Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí nějak prodělala, nebo ztratila. Jedná se totiž o adresnou podporu stejně jako o podporu školních, sportovních a volnočasových aktivit, které děti z těchto měst společně v této aglomeraci využívají. Navíc toto zvýší dostupnost a rozvoj školních a volnočasových aktivit právě pro tuto věkovou v celé aglomeraci tedy i v Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí. Myslím si, že by města Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí měla svůj postoj v tomto směru přehodnotit, nebo alespoň městu Tábor poděkovat za odporu jejich dětí - občanů do 12 let využívající MHD.

Mgr. Tibor Stano, radní města (ČSSD)